รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
YDR3110
Economy rim lock -บัตรเข้าออกบันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 – 12 หลัก
8,500
YDR4110

Biometric rim lock -ตัวบันทึกลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 – 12 หลัก

8,900
YDR323

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 – 12 หลัก

9,000
YDR343

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 – 12 หลัก

10,600
YDM3212

Chic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 – 12 หลัก

9,900
YDM3109

Classic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 6 – 12 หลัก -ระบบรหัสหลอก

17,500
YDM4109
biometric mortise lock -ตั้งบันทึกลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ -ตัวเลขตั้งรหัส 6-12 หลัก -กุญแจสำรอง
19,900