A9_small

฿6,500.00

มีไฟ LED ตรวจจับได้ 6 โซน และโซนพิเศษแสดงผล 24 ชั่วโมง
– แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน
– รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด และ 10 รีโมทคอนโทรล
– บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 6 เบอร์และ 2 เบอร์ด่วนพิเศษ

Product Description

A9

คุณสมบัติพิเศษ
– มีไฟ LED ตรวจจับได้ 6 โซน และโซนพิเศษแสดงผล 24 ชั่วโมง
– แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน
– รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด และ 10 รีโมทคอนโทรล
– บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 6 เบอร์และ 2 เบอร์ด่วนพิเศษ
– ระบบทำงานแบบ Home Mode
– ควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์ไร้สาย (มือถือ)
– ระบบหน่วงเวลาเข้า – ออก
– ระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องถูกงัดแงะหรือถูกถอดออก
– รับประกันสินค้า 2 ปี

chuango-cg-a9

Download CG-A9 Specification (PDF)

a9-spec_new

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กันขโมย Chuango รุ่น CG-A9 (PSTN)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *