รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
PNA-3600-1L numens-PNA-3600-1L

Numens Addressable Control Panel 1 Loop / ระบบแบบ Addressable System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 125อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54-2,EN54-4

30,750
PNA-3600-2L numens-PNA-3600-1L

Numens Addressable Control Panel 2 Loop / ระบบแบบ Addressable System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 250อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54-2,EN54-4

43,750
SNA-360-C2 SNA-360-C2
Addressable smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 17 -28 V / มาตรฐาน EN54-7 5 / CE
1,750
SNA-360-S2  numens-SNA-360-S2
Addressable photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-7 / CE
1,550
HNC-360-H2 SNA-360-C2

Addressable Heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-5 / CE

1,550
INA-108-P  numens-INA-108-P

Loop Isolator / อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-17 / CE

1,250
CPA-36-C numens-CPA-36-C

Addressable Manual call points / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11 / CE

1,550
ZMU-428 numens-ZMU-428

Addressable Zone Unit Module/ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน / รองรับแรงดัน DC 17 -30V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-18 / CE

1,750

NUMENS CONVENTIONAL

รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
PNC-3000-8Z numens-PNC-3000-8Z
Numens Convention Control Panel 8 zones / ระบบแบบ Conventional System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 512 อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54 / ติดตั้งง่าย
12,500
PNC-3000-16Z numens-PNC-3000-8Z
Numens Convention Control Panel 16 zones / ระบบแบบ Conventional System / ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 512 อุปกรณ์ / มาตรฐาน EN54 / ติดตั้งง่าย
14,500
SNC-300-S2 numens-SNC-300-S2
Conventional photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 10.8 – 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
700
HNC-310-H2 numesn-HNC-310-H2
Convention heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 10.8 – 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
650
SNC-300-C2 numens-SNC-300-C2
Conventional smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 10.8 – 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
850
CPC-36-C numens-CPC-36-C
Conventional manual call point / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 – 33V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11
600
SLC-16-L numens-SLC-16-L
Conventional fire siren and light/ อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน / ระดับความดัง มากกว่า 100 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V
650
NFB-66 numens-NFB-66
Conventional fire alarm bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง / ระดับความดัง มากกว่า 95 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V
600