“โครงการสานฝันปันน้อง โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร” ในมิติ สร้างคุณค่าชีวิต
โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
และมอบเงินกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95

ทั้งนี้บริษัทยศวัฒน์ โปรซีเคียว จำกัด ได้เข้าร่วม และ มอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟจำนวน 10 ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>