14 ก.ย. 2559 ทีมงานบริษัทยศวัฒน์ โปรซีเคียว จำกัด เข้าไปมอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณวารินทร์ กรุณานำ เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>