วันที่ 13 ก.ย. 2559 ผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ยศวัฒน์ โปรซีเคียว จำกัด เข้าไปมอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลงเปิดทำการเรียน การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน (ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบคละชั้น แบ่งเป็น อนุบาล 1 – 2 รวม 1 ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน ) มีครูผู้สอนประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>