ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด AvTech ระบบ IP จำนวน 60 ตัว ที่โรงงานย่านสวนหลวง สมุทรสาคร

งานนี้เราได้วางระบบโดยใช้กล้อง IP ทั้งหมด โดยผ่าน Network Switch และให้ไปบันทึกที่เครื่อง NVR จาก Qnap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>