ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่โรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร

งานนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบ HD ซึ่งเป็นการเดินสายคุณภาพสูง ร้อยท่อทั้งหมด และเครื่องบันทึกได้มีการออกแบบให้มาอยู่ในตู้ Server เพื่อความเป็นระเบียบ และ ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>